×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Amit Darwin még nem tudhatott

Prof. Dr. Werner Gitt: Az élet eredete az információ szemszögéből

Írta: Honfiné Kurai Kinga

Európa egyik legismertebb kreácionista tudósa látogatott el Szegedre szeptember 20-án, szombaton, hogy megossza velünk mindazokat az élet keletkezésének kutatásairól, „amit Darwin még nem tudhatott”.

A BTK Földtudományi Nagyelőadója szintültig megtelt az érdeklődőkkel. Jöttek egyetemisták és már dolgozó kutatók, sőt laikusok egyaránt, fiataloktól az idősebbekig mindenki kereste kérdéseire a választ. Werner professzor pedig igyekezett széles körben segíteni nekünk betekinteni a tudományok általános alaptéziseibe, hogy megérthessük, világunk milyen bonyolult, mégis logikus alapokon nyugszik – melyeket teljes egészében még nem látunk át (és talán nem is fogunk soha), de bizonyosan felfedezhetjük mögötte Istenünket, mint az Intelligens Tervezőt.

Az előadást Louis Pasteur megállapításával indítottuk: „Élet csak életből származhat.” A francia mikrobiológus a XIX. század második felében egyértelműen bebizonyította, hogy egy új sejt csak egy korábbi sejt osztódásával alakulhat ki: tehát minden sejt sejtből jön létre. Az élőlények ezen apró alkotóelemeiben elképesztő sűrűségben van jelen töménytelen mennyiségű információ (lsd.: DNS-kód). Az összes szerv (pl.: máj, vese, szív) képződése információvezérelt, a bennük lezajló folyamatok szintén. De honnan származik az információ? Mert ez egy nem-anyagi entitás, tehát nem az anyag tulajdonsága. Ami azt jelenti, hogy az alábbi természeti törvények vonatkoznak rá: Az anyag sohasem hozhat létre nem-anyagi mennyiséget, hisz hasonló csak hasonlóból származhat. Az információ nem rendeződhet össze véletlenül, hanem kizárólag egy intelligenciával és akarattal bíró forrásból (intelligens Alkotóból) keletkezhet. Az evolúciónak semmilyen magyarázata nincs arra vonatkozólag, hogyan keletkezhet élő élettelenből. Ahogy egy örökmozgó (perpetuum mobile) sem állja meg a helyét a természeti törvények ítélőszéke előtt, tehát egy olyan gép, amely energiaközlés nélkül működik, lehetetlen.

Mire következtethetünk mindebből? Mivel ez az információ minden élőben jelen van, ezért szükséges, hogy legyen egy „Jeladó”, Aki mindentudó. Mindent tudnia kell, ami van, ami volt, egészen a világ végéig, azaz a holnapot is az örökkévalóságig. Vagyis ez a „Jeladó” nemcsak mindentudó, de örök is. Sőt, mindenható is, hiszen minden lényeges információt belehelyezett az összes élő sejtbe. Akkor már csak az a kérdés maradt, hogy Ki a „Jeladó”, Aki ilyen tulajdonságokkal bír?

 

„Kezdetben volt az Ige (azaz Jézus Krisztus), és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden Általa lett, és Nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (János evangéliuma 1. fejezetének 1-4 versei)

De már a Bibliánk első mondata is így kezdődik: „Kezdetben teremtette Isten…” (Mózes első könyvének első verse). A teremtésben tükröződő sokszínűség, bölcsesség, bonyolultság, összetettség és intelligencia lenyűgöző. Belőlük egy kreatív Alkotóra következtethetünk, Aki maga az Élet Forrása; Aki választ és kézenfekvő magyarázatokat tud adni életünk eredetének kérdéseire. Jézus azt mondta: „Én vagyok az élet” (János evangéliumának 14. fejezete, 6. vers) és „senki sem ismerheti meg az Atyát, csak Rajtam keresztül”.

Van-e biztosítékunk az igazságra? Igen, hisz: „nem ember az Isten, hogy hazudjon” (Mózes 4. könyve, 23. fejezet, 19. vers), sőt „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk Vele együtt mindent?” (Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 32. verse).

 

Werner professzor otthonos légkört alakított ki aznap este. Beszámolói és tudományos érvei abszolút emészthetőek voltak, néha közbeszúrt poénos megjegyzései pedig tovább oldották a hangulatot. Mindezeknek a felét sem élhettük volna át ilyen aktívan, ha tolmácsunk, Nagy Ernő nem dolgozott volna kifogástalanul, és nem élte volna bele magát ő is az elhangzottakba. A hallgató közönség nem maradt végig néma, az est végén feltett kérdések árulkodtak arról, hogy elméket és lelkeket mozgatott meg a lepergett másfél óra.

Aki lemaradt erről a kivételes eseményről, egy részét még átélheti, ha meghallgatja a felvett hanganyagot, vagy megtekinti az eseményről készült videót:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdiPn4HAPH4