Evangéliumi Diák Kör

×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Jó hír Számodra!

 

Van értelme és célja a létezésednek! Istennek csodálatos terve van az életedre nézve. Ő maga mondja ezt Jeremiás prófétán keresztül: „Mert csak Én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." (Jeremiás könyve 29:11)
Egy másik helyen pedig ezt írja a Biblia: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát (Jézus Krisztust) adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3:16)
Tehát Isten nem csak bölcs tervezőként megalkotta a világot, hanem személyesen szereti az embereket, köztük Téged és engem is.

Mégis, ma ebből a legtöbben szinte nem éreznek semmit. De miért?!
Az oka, amit Isten a Bibliában is kijelentett, hogy az ember bűnös és a saját maga bűnei választják el őt a Teremtőtől. „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőséges jelenlétének." (Rómaiakhoz írt levél 3:23)
„Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az Ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el arcát előletek, és nem hallgatott meg.” (Ézsaiás könyve 59:1-2)

Ezért nem ismerheti meg, és nem is élheti át az ember Isten csodálatos tervét az életére vonatkozóan.

Mi emberek, arra lettünk megteremtve, hogy személyes kapcsolatban legyünk Istennel. Ez a közösség azonban megszakadt Vele a bűn miatt. Hogy mi a bűn? Céltévesztés, ami az Istentől való függetlenedésünkből fakad; az önfejűségünk (romlott, bukott vágyaink, kívánságaink, elképzelésünk) lázadása, amivel a saját életünket és másokét is tönkre tesszük, és az ezekből fakadó sebek és csalódások, amik összességében elválasztanak minket a Teremtőtől. Tehát az ember saját döntésének következménye, hogy távol került Istentől.

Mi akkor a megoldás ebben a helyzetben?

A jó hír, hogy van remény! Az ember bűnére az egyetlen megoldás Jézus Krisztus! Rajta keresztül kerülhetünk ismét személyes kapcsolatba Istennel, és ismerhetjük meg az eredeti tervét magunkra vonatkozóan.

Jézus Krisztus személyében Isten emberré lett, hogy mindenki számára személyessé tehesse az Atya-Isten szeretetét, azáltal, hogy megszabadít minket a bűn fogságából és Isten jogos ítélete alól.

Jézus értünk halt meg, és támadt fel: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róm 5:8)
Mivel Jézus él, Ő az egyetlen út, amely által megismerhetjük Istent és az életünk célját: „Jézus így válaszolt: 'Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam.'” (János evangéliuma 14:6).

Amikor Jézus elkezdte szolgálatát, ezt az üzenetet hirdette az embereknek: „Térjetek meg!” (Máté 4:17). Ez azt jelenti, hogy az életünk egy 180 fokos fordulatot vesz. Ezután Isten akaratát követjük. A Biblia így fogalmaz a megtéréssel kapcsolatban: „Akik pedig befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében.” (János evangéliuma 1:12). „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek (megmenekülésetek) a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2:8-9).

A megtérés úgy történhet meg, ha személyes döntést hozunk, és meghívjuk Jézust, hogy legyen részese az életünknek: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig Énvelem.” (Jelenések 3:20)


Hogyan fogadhatod el Jézus Krisztust?

Hogyan fogadd el Krisztust?

 1. Ismerd fel Isten tervét – Békesség és élet
  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

 2. Ismerd fel a problémádat – Elszakadtál Istentől
  „Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsõségében részesüljön.” (Róma 3:23)

 3. Válaszolj Isten megoldására, a Keresztre
  „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5:8)

 4. Fogadd el Krisztust Úrnak és Megváltónak
  „Akik pedig befogadták (Jézus Krisztust), azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében.” (János 1:12)

  1. Valld meg, hogy szükséged van Rá! (Bűnös vagy.)

  2. Légy hajlandó hátat fordítani a bűneidnek! (Megtérés és bűnbánat)

  3. Hidd, hogy Jézus meghalt érted a kereszten, majd pedig feltámadt!

  4. Imádságban kérd Jézust arra, hogy jöjjön az életedbe, és a Szent Szellem által vegye át annak irányítását! (Fogadd el Jézus Krisztust Uradnak és Megváltódnak!)

IMÁDSÁG

„Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerezz a Mennybe. Úr Jézus, most megnyitom Előtted szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnömet és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most Hozzád térek, és megváltásomért (üdvösségemért) csak Benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Tölts be Szent Szellemeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen.”