IGEHIRDETÉSEK

Sipos Márk - Az imádat II. - Trón, 24 vén, 4 élőlény

2019.06.02.
Jelenések 4:1-11; Ezékiel 1:26-2:2; Dániel 7:9-10; Ézsaiás 6:1-4

Janovics Tamás - Ha tökéletes akarsz lenni...

2019.05.12.
Máté 19:13-30; Máté 5:48; Márk 8:35; Lukács 14:26,33; Márk 10:28-31

Sipos Márk - 7 levél a gyülekezeteknek (I.rész)

2019.05.05.
Jelenések könyve 2:1-29

Sipos Márk - Békesség: kiengesztelés & megbocsátás

2019.04.21.
Máté 28:1-8; Kolossé 1:12-23

Sipos Márk - A meglátogatás ideje

2019.04.14.
Márk 11:1-26

Sipos Márk - Jézus teljhatalma

2019.04.07.
Máté 28:18-20; Lukács 10:19-20; János 1:12-13

Janovics Tamás - "Isten vagyok én, nem ember"

2019.03.31.
Hóseás 4:1-3, 6:1-6, 11:1-11; 14:2-10

Sipos Márk - Isteni terv az életedre: áldás és élet

2019.03.10.
2Péter 1:1-2:1; János 1:35-42

Sipos Márk - Én, a presbitertárs

2019.03.03.
1Péter 5:1-14; János 21:15-17

Honfi Dániel - Engedelmesség

2019.02.24.
1Mózes 4:1-8; Márk 1:16-20

Sipos Márk - Miért szenvedhet egy Istent kereső?

2019.02.17.
ApCsel 2:37-41; 1Péter 3:17-4:19

Janovics Tamás - Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak

2019.02.03.
Jób 1:1-22; 2:7-10; 3:11-15; 6:11-13; 10:1-2, 6-7; 26:5-14; 40:1-2, 7-8; 42:1-8, 10, 12-13

Chris Menzfeld - Loving one another - Szeressük egymást!

2019.01.27.
1János 4:7-16; Máté 5:38-44

Sipos Márk - Szentek legyetek!

2019.01.13.
1Péter 1:13-2:12

Czagány Gábor - Vízkereszti újrakezdés

2019.01.06.
Máté 3:13-17, 2:1-12

Honfi Dániel - Egy híján 20

2018.12.31.
Józsué 1:1-9, 3:1-17; 4:10-18; 2Timóteus 2:1-7

Sipos Márk - Isten hatalma őriz

2018.12.30.
1Péter 1:1-25; Zsidók 11:13-16

Sipos Márk - Van! Szimplán Karácsony van!

2018.12.23.
Lukács 1:26-38; 2:1-22

Sipos Márk - Az Élet élni akar!

2018.12.16.
János 1:1-28

Janovics Tamás - Istennel a lehetetlen (is) lehetséges

2018.12.09.
1 Mózes 37:1-11,18-28; 39:1-6,19-23; 40:6-8,14-15,23; 41:1-16,25-30,37-40,50-52; 45:4-9; 46:1-5

Durkó István - Az áldás

2018.11.18.
Zsoltár 133 

Sipos Márk - 4 megmenthetetlen ember

2018.11.11.
Zsoltár 53:2-3; János 1:9-13; Példabeszéd 16:18; Lukács 18:18-25; Zsidók 6:12-20 

Janovics Tamás - Az Úr veled van!?

2018.10.28.
Bírák 6:1-7:25; Róma 10:8-11

Sipos Márk - Nyomot hagyni

2018.09.23.
1Mózes 21:9-21; 22:1-19

Szabó László - "Kösd magadhoz szívüket"

2018.09.09.
1Krónikák 29:10-19

Sipos Márk - Ki az atyád?

2018.08.26.
János 8:37-47

Sipos Márk - A szolgáló vezetés ajándékai

2018.08.19.
Efézus 4:11-16; Máté 20:25-28

Honfi Dániel - Átformáló ima

2018.08.12.
Máté 6:5-14

Janovics Tamás - Noé, az igazság hirdetője

2018.08.05.
1Mózes 6:5-7:5, 8:1,6-20; Zsidók 11:6-7; 2Péter 2:5; 1Péter 3:18-22; Máté 24:37-39; 1Mózes 9:12-17

Tóth Sándor - Az Atya szeretete

2018.07.29.
Máté 5:43-48

Honfi Dániel - Elhívás

2018.07.08.
Nehémiás 1-6.

Sipos Márk - Szolgálunk és védünk az ajándékainkkal

2018.06.24.
Máté 16:13-20; Efézus 4:7-16; Róma 6:23

Janovics Tamás - Ne aggódjatok!

2018.06.17.
Máté 6:5-34; Példabeszédek 27:20; 1János 2:15-17; Lukács 12:13-31

Bajka Attila - Kövesd Jézust!

2018.06.10.
Máté 9:9-13

Wayne O'Leary - Fear to hope - Félelemből remény

2018.05.20.
2Krónikák 20:1-30  

Sipos Márk - Szolgálunk és védünk a pénzünkkel 2/1.

2018.05.06.
Zsoltárok 50:10-12; 1Mózes 8:22; Malakiás 3:6-12  

Honfi Dániel - Isten kegyelme

2018.04.22.
Jónás 1-4.  

Sipos Márk - Keserűből édeset

2018.03.18.
2Mózes 15:22-26; Ézsaiás 53:3-6  

Sipos Márk - Ma van az alkalmas idő!

2018.03.11.
Zsidók 3:7-4:16; 2Mózes 17:1-7  

Honfi Dániel - Isteni csoda

2018.03.04.
Márk 6:30-44  

Janovics Tamás - Az odafennvalókkal törődjetek

2018.02.25.
Kolossé 1:24-3:4; Filippi 3:7-11  

Sipos Márk - Gyülekezet, mint Isten családja

2018.02.18.
Efézus 2; 1Péter 2:1-8

Sipos Márk - Mire alapozod az életed?

2018.02.11.
Máté 16:13-20; 1Péter 3:18

Janovics Tamás - Ha megmaradtok a hitben...

2018.02.04.
Kolossé 1:1-23; Efézus 3:18-19; Róma 8:38-39

Sipos Márk - Só és világosság VAGY show és világiasság

2018.01.21.
Máté 5:13-16, 16:15-19; Jelenések 3:7-13

Honfi Dániel - A böjt áldásai

2018.01.14.
Ézsaiás 58:6-14; 5Mózes 33:29

Sipos Márk - A helyes böjt

2018.01.07.
Máté 6:16-18; Ézsaiás 58

Sipos Márk - Még ma!

2017.12.31.
Máté 28:16-20; Márk 16:14-20; Róma 10:4-17

Janovics Tamás - A nehéz helyzetekben is bízz Istenben!

2017.12.10.
2Sámuel 7:1-29; 1Krónikák 21:1,7-13

Sipos Márk - „Van egy álmom…” Nagy álmok, nagy imák, nagy tettek

2017.12.03.
1Mózes 12:1-3, 15; 1János 17:14-24; Máté 28:19-20

Friebert Tibor - Fókuszpont

2017.11.19.
Lukács 16:19-31

Sipos Márk - Hurrá, hétfő!

2017.11.12.
Máté 6:33; 2Mózes 16:4-31, 20:8-11; 3Mózes 23:1-4; Zsidók 4

Sipos Márk - Az ÚR előtt való öröm

2017.11.05.
Filippi 3:1; Róma 14:17-18; Zsoltárok 40:17

Janovics Tamás - Egyedül kegyelemből

2017.10.15.
1Korinthus 4:7; Efézus 2:1-10; Titusz 2:11-15; Róma 5:1-5; 2Timóteus 2:1

Honfi Dániel - Egyedül HIT által

2017.10.08.
Lukács 7:1-10; Zsidók 3:7-19

Sipos Márk - Egyedül a Szentírás

2017.10.01.
Máté 7:24-29; 2Timóteus 3:1-5; János 12:42-50

Sipos Márk - Nyitott ajtók és akadályok a szolgálatban

2017.09.10.
Apostolok Cselekedetei 5:12-6:7; 1Péter 3:15; Máté 20:25-28

Sipos Márk - Anániás & Szafíra, avagy hatalomvágy, pénzimádat és hazugság a gyülekezetben

2017.09.03.
Apostolok Cselekedetei 4:32-5:16; 8:9-23; 1János 1:8-2:1

Sipos Márk - Nem a mi erőnk és nem a mi kegyességünk

2017.08.27.
Apostolok Cselekedetei 3. és 4. 

Sipos Márk - Bábel vs Pünkösd – emberi vagy isteni egység?

2017.08.20.
1Mózes 11:1-9; Apostolok Cselekedetei 2.

Sipos Márk - Áldás és élet feltétele: az egység

2017.08.13.
Zsoltárok 133; János 17; Efézus 1:1-14

Janovics Tamás - Szeresd az Urat!

2017.07.30.
Márk 12:28-34

Sipos Márk - Erőforrásunk: az imádság

2017.07.09.
4Mózes 13:26-14:11; Józsué 1:5-9; 1Sámuel 17:26-37; Zsoltárok 18.

Sipos Márk - Isteni ügy: rendes, egészséges egészségügyi rendszer

2017.07.02.
Máté 12:9-16; Lukács 17:11-19; Máté 4:23-25

Tóth Sándor - "Isten gyermekeinek neveznek minket..."

2017.06.25.
1János 3:1-24; János 1:12; Lukács 2:48-49; Márk 3:34-35; Apostolok Cselekedetei 1:14; Róma 8:14-17; Róma 6:12-13; János 2:15-17; Zsoltárok 69:10; Máté 21:13

Sipos Márk - „Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson!”

2017.06.18.
1Thesszalonika 5:16-18; Filippi 4:6-7; 2Királyok 6:8-23; 2Krónikák 7:14-15; 2Korinthus 10:3-6

Sipos Márk - Modern kori rabszolgaság és az ima ereje

2017.06.11.
Efézus 6:10-20; Zsoltárok 37:4, 7

Sipos Márk - Pünkösd, ahogy Jézus ígérte

2017.06.04.
János 14:15-18, 26-27, 15:26-16:15; Apostolok Cselekedetei 1:1-14, 2:1-47

Sipos Márk - Életünk, mint okos istentisztelet

2017.05.14.
Róma 12:1-2; 2Krónikák 7:1-6; 1Mózes 22:1-14

Sipos Márk - Isten dicsősége, mint a dinamit

2017.05.07.
Ézsaiás 42:1-18; Máté 17:1-8; János 12:23-33

Sipos Márk - Isten jelenléte aktivizál és szolgálatba állít

2017.04.30.
2Mózes 34:5-6, 29-35; 2Korinthus 3:4-18

Sipos Márk - Isten dicsőséges jelenléte

2017.04.23.
Róma 3:20-24; 2Mózes 24:15-18, 33:1-23, 34:5-10a

Sipos Márk - Jézus feltámadásának tanúi

2017.04.16.
Lukács 24:36-53; Zsoltárok 16:9-11; Apostolok Cselekedetei 13:23-41

Sipos Márk - Jézus a tökéletes, dicső király!

2017.04.09.
Zsoltárok 24; János 12:12-19; Zakariás 9:9; Zsidók 2:5-10

Andrew Coleclough - Jesus washes the desciples feet - Jézus megmossa a tanítványok lábát

2017.04.02.
János 13:1-20, 20:30-31, 6:67-69; Márk 10:42-45; János 13:17 

Janovics Tamás - Isten Igéje élő

2017.03.26.
2Timóteus 3:16-17; 2Péter 1:20-21;  4Mózes 23:19; 1Péter 1:22-25; Zsidók 4:12-13; Máté 4:4; János 5:39-47; Máté 5:17-18; 5Mózes 29:28; Róma 15:4; Józsué 1:7-8; Zsoltárok 119:1-3

Sipos Márk - Sok kicsi sokra megy - Istennel!

2017.03.19.
Márk 12:41-44; 1Péter 1:14-25

Honfi Dániel - Hittel teljes élet

2017.03.12.
Zsidók 11:1-19; 23-26

Janovics Tamás - Jézus közel jött

2017.03.05.
Máté 20:29-34; Ézsaiás 55:6-7

Sipos Márk - Jézus Krisztus, a tökéletes főpap 2.

2017.02.26.
Zsidók 4:14-5:10; Efézus 2:1-10; János 17

Sipos Márk - Jézus Krisztus a tökéletes főpap 1.

2017.02.19.
2Mózes 29:4-9; 3Mózes 16:1-22, 17:10-16; 1János 1:8-2:1

Sipos Márk - Jézus Krisztus, a tökéletes próféta

2017.02.12.
5Mózes 18:15-19; Zsidók 1:1-3; Jelenések 19:10c; 1Korinthus 2:9; Róma 8:27; János 2:24-25, 6:64-65, 8:44, 4:16-19, 16:13; 1János 2:1-2, 4:10; 2Péter 3:9; Apostolok Cselekedetei 3:19-26

Janovics Tamás - Megnyílt a szemük

2017.02.05.
Apostolok Cselekedetei 8:26-30; Lukács 24:15-16, 30-31, 35; Apostolok Cselekedetei 9:1-20; Máté 17:9-13

Sipos Márk - ÚR Jézus Krisztus

2017.01.08.
Apostolok Cselekedetei 2:29-36; Máté 1:21; 3Mózes 8:12; Zsoltárok 133:2; 1Sámuel 10:1, 16:13; 1Királyok 19:16; Máté 28:18

Honfi Dániel - Újrakezdés

2017.01.01.
Zsoltárok 36:6-10; Nehémiás 4:9-15