Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet

BEMUTATKOZÁS

×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Bemutatkozás

Kik vagyunk?

A Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet egy új, kultúra közeli gyülekezet. 
Többségében a Szegedi Tudományegyetem jelenlegi vagy már végzett hallgatói, illetve más érdeklődők alkotjuk.

A gyülekezet plántálására Istentől kapott elhívásunk alapján indultunk el, hogy Szeged városában egy új, önálló, modern baptista gyülekezetet plántáljunk. Isten vezetése alapján a Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetből kirendelve születtünk meg 2008. november 30-án. 

Készülünk, hogy bármikor bárkinek elmondhassuk az evangéliumot kulturális, stílusbeli, társadalmi, nyelvi akadályok ellenére, mivel tartozunk ezzel.

Próbáljuk mindezt az anyagyülekezettel összhangban és segítségével végezni és képességünkhöz mérten valahogyan viszonozni, illetve mások felé is továbbadni.


Alkalmainkról…

Alkalmaink szeretetteljes légkörűek, családiasak és nyitottak bárki számára.
Az alkalmon lehetőség van megosztani egymással élményeinket, örömeinket, problémáinkat, megtapasztalásainkat és imádkozunk is ezekért.

Rendszeres alkalmaink:

Minden vasárnap 10.00-tól Istentisztelet

Az istentiszteleteink magyar nyelvűek, de angol nyelvű fordításban tudunk segíteni.


Helyszín: Szeged, Madách u. 19.

Térkép

 


Mit vallunk, miben/Kiben hiszünk?

Mi is hisszük és valljuk, ahogy a Biblia is tanítja, hogy az Isten egy, mégis három személyben létezik. Három személyben jelentette ki önmagát: Ő az Atya, a Fiú (Jézus Krisztus) és a Szent Szellem (Szent Lélek).

Elhisszük és kiállunk amellett, hogy a Szentírás (az Ószövetség 39 és az Újszövetség 27 könyve) a Szent Szellem által ihletett. A Biblia Istennek önmagáról adott kinyilatkoztatása, amit az Atya minden lényeges hibától megőrzött. Nem pusztán egy könyv, hanem életet adó táplálék, hisz ez által ismerhetjük meg és kerülhetünk közvetlen kapcsolatba Istennel.

Jézus Krisztus a megtestesült, testté lett Ige (Szentírás), Aki emberré lett. Alámerítését követően Isten királyságát hirdetve betegeket gyógyított, démonokat űzött és sok csodával tanított, majd kereszthalálával teljes kiengesztelést, jóvátételt szerzett bűneinkért. Harmadik napon (vasárnap) feltámadt a sírból megigazulásunkért (azaz saját igazságosságát nekünk tulajdonítva bűn nélkülinek fogad el minket). Azután fölment a Mennybe, és az Atyánál foglalt helyet.

Őbenne hittünk és átéltük, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” és hogy akit a Fiú megszabadít, az teljes valójában szabad.

A Biblia szerint a Felkent Jézus, mint egyetlen közbenjáró Isten és emberek között, könyörög értünk, és Érte hallgat meg minket az Atya.

Hisszük, hogy Isten kezdettől fogva eldöntötte, hogy minden bűnös, elveszett embernek személyválogatás nélkül fölkínálja a Jézus Krisztus által szerzett megváltást. Így minden egyes ember saját maga döntheti el, hogy elfogadja, vagy elutasítja ezt a fölajánlott kegyelmet.


Céljaink:

Új, kultúra közeli gyülekezet plántálása, mely kész és képes elérni, tanítványozni, és szolgálatba állítani a környezetében élő, Krisztust még nem ismerő embereket. 

Legfőbb vágyunk az élő Isten dicsőségét munkálni.

Elmondani az örömhírt minden Krisztust személyesen még nem ismerő embernek, illetve a vallásos hátterű személyeknek segíteni megtalálni a megváltást és szabadulást Jézusban. 

Folyamatosan végezzük a jó hír hirdetését; szeretnénk több nagyobb alkalmat szervezni egyetemi helyszíneken is. 

Igyekszünk, hogy az a sok kegyelmi ajándék és talentum, amink van, ne maradjon parlagon. Mindenki érezze magát szükségesnek és fontosnak a szolgálata és a küldetésünk betöltéséhez és váljon is alkalmassá az elvégzéséhez. Ezért feladatunknak érezzük a megtért, újjászületett keresztyéneket tanítványozni, lelkigondozni és aktív szolgálatba állítani. 

„Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is…”(Róma 1:14-15a) 

„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen.” (1János 1:3-4) 

Jézus mondja: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az Én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.” (János 15:11) 

Baráti szeretettel:
Sipos Márk
lelkipásztor
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.