Velünk történt

×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Írta: Honfiné Kurai Kinga

 

Isten kegyelméből ebben a 2020-as évben - a mindenki által ismert nehéz és nem mindennapi körülmények ellenére – különleges pünkösdi istentiszteletünk lehetett, mert két testvérünk, egy fiatal házaspár döntött a bemerítkezés mellett és kötelezte el magát Krisztus felé ilyen módon is. 

Írta: Szilák Zsófia

 

2019. június 23-án egy különleges alkalmat ünnepelhettünk, hiszen hárman csatlakoztak a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezethez: Mónika, András és Erika. A bemerítési istentiszteleten sok hittestvérünk, barátunk és érdeklődő rokonaink, ismerőseink voltak jelen, hogy közösen ünnepeljük Jézus Krisztust, s hálát adjunk kegyelméért, hiszen – ahogyan az a bizonyságtételekben is hallatszódott – Ő még ma is várja haza a tékozlókat. 

Írta: Albert Tünde

„Mert Nekem sok népem van ebben a városban.“ (Apostolok cselekedetei 18:10)

 

 

2018 szeptember 15-én és 16-án ismét részt vehettünk a Tágas Tér Konferencián, melynek a Szegedi Ifjúsági Ház adott színteret. A megmozdulás célja nem egy felekezetközi kulturális program lebonyolítása volt, hanem Krisztus örömhírének megosztása, és a keresztyének szolgálatra való felkészítése.

Írta: Honfiné Kurai Kinga

 

„MAJD AZ ÚR SZAVÁT HALLOTTAM, AKI EZT MONDTA: KIT KÜLDJEK EL, KI MEGY EL KÖVETSÉGÜNKBEN? ÉN EZT MONDTAM: ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ!” (ÉZS 6,8)

Ennek az elhívásnak tett eleget Sipos Márk, a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora, mikor Istentől kapott látása alapján belevágott a gyülekezetplántálásba Szegeden egyetemista évei alatt. Fizikailag még semmi sem látszott ebből 2008-ban. De Jézusnak terve volt (és van ma is) sok emberrel ebben a városban, ami szellemben már akkor megfogant ezzel az elhívással! 

Írta: Nagy Zsófia, Sipos Márk 

2018. ősze jeles időszak volt a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezetünk életében: 15 éves egyetemi bibliaköri találkozót szerveztünk. Gyülekezetünk története szorosan összefonódik a diákmisszióval, hiszen közösségünk voltaképpen ebből nőtte ki magát. 2003-ban lelkipásztorunk és két másik alapító tagunk kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, mint biológusok. Ők hárman, illetve két másik keresztyén biológus társuk alapították meg a Herman Ottó Kollégiumban a tavaszi szemeszterben a BiBe bibliakört, Biológus Beszélgetőkör néven. Később a név Bibliai Beszélgetések Evangéliumi Diák Körévé módosult. A BiBe-EDK 2004 óta működő, 2008-tól pedig öntevékeny csoportként bejegyzett egyetemi, felekezetközi bibliakör. Az ezt követő években számos nagy érdeklődést kiváltott rendezvényünknek a Természettudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar vagy épp az Orvostudományi Kar biztosított helyet.

Írta: Honfiné Kurai Kinga

 

Kiváltságos lehetőségben volt részünk a 2018-as őszi félév kezdetekor: egy kis lelkes csapattal végig kísérhettük négy napon keresztül az elsősök beiratkozását a Szegedi Tudományegyetemre. Hisszük, hogy nem csak mi tapasztaltuk meg ez alatt Isten jelenlétét, gondoskodását és kegyelmét, hanem az a legalább kétszázhúsz hallgató is, akikkel Jézus Krisztusról beszélgettünk. Tapasztalhattuk, hogy az Úr keresi az elveszetteket és az evangélium üzenete ma is aktuális; egyszerűsége, igazsága és letisztultsága megragadja a hallgatókat, elgondolkodtatja a fiatal elméket is és nem hagyja reakció nélkül az érintetteket.

1. oldal / 6