Velünk történt

×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Tágas Tér Konferencia 2018

Írta: Albert Tünde

„Mert Nekem sok népem van ebben a városban.“ (Apostolok cselekedetei 18:10)

 

 

2018 szeptember 15-én és 16-án ismét részt vehettünk a Tágas Tér Konferencián, melynek a Szegedi Ifjúsági Ház adott színteret. A megmozdulás célja nem egy felekezetközi kulturális program lebonyolítása volt, hanem Krisztus örömhírének megosztása, és a keresztyének szolgálatra való felkészítése.

Szombat délután neves előadók tartottak interaktív szemináriumokat a dicsőítés, gyülekezetplántálás, evangélizáció és szeretetszolgálat témakörökben. Sipos Márk lelkipásztorunk a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet példájából kiindulva segített válaszokat találni az új gyülekezetek alapításával kapcsolatos kérdésekre. Dobner Illés és felesége, Évi, a dicsőítésvezetés kulisszái mögé kalauzoltak bennünket. A felolvasott igeversek és személyes példáik az Istennek tetsző dicsőítésre való törekvésre bátorítottak. Szó volt arról is, hogyan találjuk meg az egyensúlyt a struktúra és a szabadság között. A tálentumok példázata emlékeztetett minket az Istentől kapott képességeinkkel és elhívásunkkal való hűséges sáfárkodásra. Ezt követően szombat este Martin Smith és csapata egy exkluzív koncerttel ajándékozta meg az érdeklődőket.

A vasárnap délelőtti felekezetközi istentiszteleten Kyle Eckhart hirdette Isten Igéjét, ahol számos keresztyén gyülekezettel együtt magasztalhattuk az Úr Jézust.

Vasárnap délután kivonult gyülekezetünk egyetemi missziós csapata is a Tágas Térre, ahol lehetőségünk nyílt az ide érkező egyetemisták hitbeli útba igazítására.

A konferencia zárásaként Csiszér László vezetésével, egy szívvel és egy lélekkel dicsőítettük páratlan Istenünket. A dicsőítés közben Sipos Márk, Nikodémus példáján keresztül osztotta meg az evangéliumot és hívta Jézus Krisztus követésére az Őt személyesen még nem ismerőket. Hat különböző felekezetből voltak ott lelkigondozók, akik a konferenciát megelőzően részt vettek gyülekezetünkben egy felkészítő tréningen, mely az evangélium megosztására, az emberek lelkigondozására és a megtértek utógondozására koncentrált.

Az esti evangelizáción a segítők együtt imádkoztak azokkal a megtérni vágyókkal, akiknek szívében eldőlt, hogy bűneiket megbánva és Isten kegyelmét elfogadva, az Úr Jézus útján szeretnének járni. Csodálatos volt a Mennyel együtt örvendezni a megtérőknek, valamint megélni a keresztyén felekezetek közti egységet az Úr Jézus Krisztus által, Aki szeretett minket és életét adta értünk.