Velünk történt

×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

A 15 éves BiBe találkozó beszámolója

Írta: Nagy Zsófia, Sipos Márk 

2018. ősze jeles időszak volt a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezetünk életében: 15 éves egyetemi bibliaköri találkozót szerveztünk. Gyülekezetünk története szorosan összefonódik a diákmisszióval, hiszen közösségünk voltaképpen ebből nőtte ki magát. 2003-ban lelkipásztorunk és két másik alapító tagunk kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, mint biológusok. Ők hárman, illetve két másik keresztyén biológus társuk alapították meg a Herman Ottó Kollégiumban a tavaszi szemeszterben a BiBe bibliakört, Biológus Beszélgetőkör néven. Később a név Bibliai Beszélgetések Evangéliumi Diák Körévé módosult. A BiBe-EDK 2004 óta működő, 2008-tól pedig öntevékeny csoportként bejegyzett egyetemi, felekezetközi bibliakör. Az ezt követő években számos nagy érdeklődést kiváltott rendezvényünknek a Természettudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar vagy épp az Orvostudományi Kar biztosított helyet.

Az alkalmakba a már megtért egyetemista keresztények és a Biblia, valamint az Úr Jézus megismerése iránt érdeklődő csoporttársak, ismerősök, barátok kapcsolódtak be. A közös kirándulásokon és közösségépítő játékokon túl lehetőségünk volt egymást bátorítani, megosztani tapasztalatainkat, amiket átéltünk Istennel a kalandos egyetemista hétköznapjainkban, illetve közösen Bibliát tanulmányoztunk, imádkoztunk és dicsőítettük az Urat.

A BiBe- Evangéliumi Diák Kör egy olyan keresztyén öntevékeny csoport volt (és ma is az), amiben igyekeztünk megélni és továbbadni, amit Jézus ránk bízott: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet...” Mindnyájan a Szegedi Tudományegyetem hallgatói voltunk, és mint keresztyén diákok végeztük a kortárssegítést és az evangélium hirdetését. Szolgálatunk célul tűzte ki, hogy az egyetemi képzés alatt minden hallgató legalább egyszer hallja az evangéliumot, mégpedig keresztyén diáktársaiktól, azaz tőlünk. Arra buzdítottuk és buzdítjuk a mozgalomhoz csatlakozó keresztyén hallgatókat a képzések alkalmával is, hogy az evangélium ereje által megerősödve, és ne Krisztustól elszakadt állapotban térjenek vissza gyülekezetükbe. Mindannyian azt tapasztaltuk, hogy az egyetemi éveink alatt nem csak szakmailag fontos fejlődnünk, hanem jellemünkről és a kapcsolat-kialakítási készségeinkről, EQ-nkról sem szabad megfeledkeznünk. Ehhez viszont nem áll rendelkezésünkre túl sok forrás. Éppen ezért életvezetési tanácsokkal igyekszünk a személyes és hitbeli fejlődésben segítséget nyújtani minden hallgatónak.

Az egyetemi misszióban megtértek útbaigazítása során kaptuk az elhívást Istentől, hogy Szeged városában egy új, önálló, modern baptista gyülekezetet plántáljunk. Így született meg az Úr Jézus vezetése alapján – a bibliakör induláshoz képest 5 évvel később, 2008. november 30-án - a Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetből kirendelve közösségünk: a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet.

Sokan az egyetemista évek után más településekre kerültek, de jó volt szembesülni az idei találkozó kapcsán azzal, hogy az Úr azt a munkát, amit elkezdett bennünk, mindenkiben tovább folytatta valamilyen formában. Ha figyelünk Istenre, valóban áldássá lehetünk a körülöttünk élők számára. Érdekes volt látni, hogy kiből mi lett, kinek hol tart az élete, és hogy Isten mennyire hűséges, messzi távlatból is vigyáz ránk, törődik velünk, utánunk nyúl szeretettel. Nem tömegként látott minket a bibliakörben, hanem személyenként, akikkel most is foglalkozik, hogy növekedjünk hitben, és célba érjen az életünk. A legtöbb diákból mára komoly vezető, szolgálattevő lett számos gyülekezetben, határon innen és túl is.

A 15 éves találkozó istentisztelettel kezdődött, majd közös ebéd után újra szemügyre vettük egyetemista városunk törzshelyeit a városnéző kisvonaton ülve. Mindenki nagy lelkesedéssel és hálával gondolt vissza ezekre a közös megtapasztalásokon átesett évekre és erősítette bennünk, hogy mennyire érdemes az Úr Jézusra figyelni, és megosztani az evangéliumot, hogy pozitív nyomot hagyjunk egymás és mások életében.