Velünk történt

×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Mint engedelmes gyermekek...

Írta: Kada Szilvia, Sipos Márk


2011. november 27-én Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezet szegedi leánygyülekezete új tagokkal gyarapodott. Az Úrnak hála, négy testvérünk bemerítkezését ünnepelhettük a Szegedi Baptista Gyülekezettől az alkalomra ismételten kölcsönkapott imaházukban, amiért nagyon hálásak vagyunk és ezúton is köszönjük!

Jó látni, hogy minden alkalommal egyre többen gyűlünk össze és az ünneplő gyülekezethez csatlakoznak a gyülekezet tagjai Isten iránt érdeklődő családtagjai, rokonai és ismerősei. Egy mindig közös bennünk: Jézus Krisztus jóvoltából, kegyelméből lehetünk együtt Isten jelenlétében. Miközben énekekben dicsértük az Urat, Sipos Márk, a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet pásztora mondott néhány gondolatot a bemerítés lényegéről, majd a négy bemerítkezni vágyó bizonyságtételét hallgathattuk meg azokról a rögös utakról, amelyeket csak az élő Isten tudott kegyelmével életükben elegyengetni.

Tünde gyermekkorában nagyon sokszor érezte kilátástalannak a helyzetét, leginkább szülei megromlott kapcsolata miatt. Már gyerekként felnőttnek kellett lennie, viszont érezte, hogy ehhez nincs elég ereje. Ekkor fordult először Istenhez. Tinédzserként a biztos családi háttér hiányát párkapcsolatokkal próbálta betölteni. De mindezek nemhogy enyhítették volna a sebek fájdalmát, inkább nagyobb űrt hagytak maguk után. 2010 novemberében jött el először a gyülekezetbe, és egy hónappal később, szilveszteri gyülekezeti összejövetelen fogadta a szívébe Jézus Krisztust, mint Megváltóját. Azóta megbocsátott szüleinek, helyreállt velük a kapcsolata. Sőt, Isten kegyelméből és hatalmából idén nyáron édesanyja is megtért az ÚRhoz. Tündi megtapasztalta, hogy csak az ÚR képes valóban betölteni szükségeit, és hogy Isten mindig a neki megfelelő ösvényen fogja vezetni őt.

Norbert ateista családba született, ahol édesapja alkoholizmusa és a köztük lévő szakadék sok fájdalmat okozott neki. Istenről először általános iskolában hallott, de a Bibliát csak szabálygyűjteménynek látta. Később párkapcsolatokban, sportban, karrierben kereste a megoldást, de elmondása szerint ezek által egyre önteltebbé, beképzeltebbé vált. Barátnője e közben megismerte Jézus Krisztust, melynek következménye az Isten nélküli kapcsolatuk felbontása lett. Norbert szakításuk után jött el gyülekezetünkbe, ahová eleinte barátnője iránti bizonyítási vágyból kezdett el járni. Nem hitt az Istennel való személyes kapcsolatban. Az áttörést számára egy keresztyén film (Fireproof) jelentette, ami által megértette Jézus kereszthalálának súlyát, mely ma is képes embereket, megtört kapcsolatokat helyrehozni. Röviddel ezután, egy barátja segítségével imában átadta az életét Krisztusnak. Azóta megtapasztalta Isten helyreállító hatalmát édesapjával való kapcsolatában, akit bár a közelmúltban elvesztett, mégis falak nélkül szeretetben köszönhettek el egymástól.

Kinga a Szegedi Egyetemen szervezett előadássorozatunkon (5Találkozás evangelizációs sorozat) hallott először az Úr Jézusról, mint Megváltóról, ami felülírta benne azokat a téves gondolatokat, amelyeket katolikusként középiskolás éveiben tanult és tapasztalt Istenről és a vallásról. Hamar megragadta az a személyes hit lehetősége, amely Krisztusban kegyelemből, ingyen az övé lehet. Akkori párjával való szakítását követően minden biztosnak hitt talaj megingott alatta, és egyre inkább megfogalmazódott benne a szerető Isten utáni vágy. Tavasszal, az előző bemerítési istentiszteletünkön Krisztus hitre jutott és a szívében döntött az Úr Jézus mellett, Aki által hatalmat kapott az Atyától arra, hogy gyermeke legyen.

Ferenc katolikus családba született. Bár szülei nem gyakorolták vallásukat, ő mindent megtett azért, hogy a Biblia törvényekhez igazodó életet éljen. Tinédzserként belekerült a világi élete, vasárnaponként pedig a hét közben elkövetett bűneit vitte újra és újra az általa elképzelt szigorú Isten elé. Egyetemistaként elkezdett baptista ifjúsági alkalmakra járni, ahol hallott Krisztus váltságáról, de nem tudott lépett túl lépni az Istennek a saját erejéből való megfelelés kényszerén. Édesapja súlyos betegsége két évre elszólította Szegedről. Ez idő alatt ő viselte gondját apukájának. Édesapja halála után a városba visszatérve kezdett el gyülekezetünkbe járni. Itt értette meg, hogy Isten szerető mennyei Apaként várja őt haza, és csak Ő az egyedüli, Aki lelki, szellemi biztonságot adhat. Ekkor döntött Jézus mellett. Megtérése valós változást hozott az életébe: a megfelelési kényszert felváltotta a hitből fakadó, Isten erejére támaszkodó engedelmesség.

A bemerítésükeket követően Tóth Sándor, az anyagyülekezetünk (Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezet) lelkipásztorának tanítását hallgattuk meg a megkövezésre ítélt parázna nőről, akinek szintén az egyedüli reménységet és megoldást Jézus Krisztus irgalma, a Vele való találkozás jelentette.

„Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel Ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert ÉN szent vagyok." Ha pedig mint Atyátokat hívjátok Őt segítségül, Aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (Péter 1.levele 1:14-19)

Jó érzés egy növekedő gyülekezet tagjának lenni. Minden taggal egyre teljesebbé válhat a Krisztus teste közöttünk. Minden dicsőség legyen ezért egyedül az Úré, megváltó Krisztusunké és szerető mennyei Atyánké!