Velünk történt

 Írta: Honfiné Kurai Kinga

Egy maroknyi elszánt fiatal a nyárvégi utolsó szünidei vagy szabadságként kivehető napjait missziós munkának szentelte Szegeden. Olyan újjászületett, szolgálatkész emberek gyűltek össze városunkban, akik szerettek volna bekapcsolódni az egyetemi misszióba és az utcai evangelizációba egyaránt. „… amint meg van írva: ’Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.’ De hogyan hívják segítségül azt, Akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, Akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: ’Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!’” (Római levél 10:13-15)

 Írta: Honfiné Kurai Kinga

Beszámoló a 2016-os szegedi Missziós Ifi Táborról

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is…” (Római levél 1:16)

Szeptember 8. és 11. között került megrendezésre az MBE Kornya Program keretei között, a Magyarországi Baptista Ifjúsági Mozgalom (MABIM) és a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet szervezésében, a Missziós Ifi Tábor (MIT) elnevezésű kezdeményezés, melynek célja kettős volt. Egyrészről, hogy keresztyén fiatalok felkészítésével és kiküldetésével minél többen megismerjék Szegeden az evangéliumot; másrészről pedig a fiatal hívők gyakorlati tanítványozáson keresztül megtapasztalásokat szerezhessenek az egyetemi misszióban és az utcai evangélizációban, valamint betekintést nyerhessenek egy gyülekezetplántálás mindennapjaiba.

 

 Írta: Honfiné Kurai Kinga

2017. január 29-én új testvérünket köszönthettük a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezetben, akinek nem volt elég, hogy csak ’titokban’ kövesse az Úr Jézust, hanem meg is tette, amit Ő kért tőle: víz alá merítkezett, s ennek sokan lehettünk tanúi. Istennek hála, új gyülekezeti helyünkön történhetett meg e jeles esemény, melynek méltó felavatása volt egy ilyen lépés. Új év, új élet, új hely, Új Remény!

Írta: Honfiné Kurai Kinga

Misi Gyulán született énekes és zenész. Már általános iskolában egy hagyományőrző cigány együttesben lépett fel, 17 éve pedig a Magna Cum Laude tagja. Legtöbbünk innen ismerheti és hallhattunk tőle dalokat.

Általános információk ezek, melyeket legtöbbünk megtalálhat az interneten. De mi van ezek mögött? Meglátjuk-e az embert az ünnepelt sztárban? Beszélhetünk-e őszintén és kendőzetlenül olyasvalakivel, aki fényévekre messzinek tűnik tőlünk? Legtöbbször talán nem. De vannak esték, amik kivételt képeznek - a mi esténk, ilyen volt! Hit, remény, bizalom, zene, életváltozás… Misi beszélgetett velünk, és mi ezeket tapasztaltuk:

2. oldal / 6